Poziv za Skupstinu MFK - 16.07.2012. - 12-07-2012

PREDMET: P O Z I V Z A S K U P Š T I N U, dostavlja se

Dana 16.07.2012. godine (ponedeljak) sa početkom u 18,00 sati, održat će se XII redovna Izborna Skupština Međukantonalne farmaceutske komore.

Skupština će se održati u Zenici, hotel «Zenica», ulica Kamberović čikma.
Za Skupštinu predlažem slijedeći dnevni red:


D N E V N I R E D

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor Radnog Predsjedništva;
3. Usvajanje Zapisnika sa XI Skupštine Međukantonalne farmaceutske komore;
4. Izbor verifikacione komisije;
• Izbor Predsjednika Međukantonalne farmaceutske komore;
• Izbor članova Upravnog odbora Međukantonalne farmaceutske komore;
• Izbor članova Nadzornog odbora Međukantonalne farmaceutske komore;
• Izbor članova Suda Časti Međukantonalne farmaceutske komore;
5. Saopćenje rezultata glasanja;
6. Prijedlog Plana rada Komore do augusta 2012. godinu;
7. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Zbog iznimne važnosti, prisustvo istoj je obavezno!


S poštovanjem,

Predsjednik
Međukantonalne farmaceutske komore
Prim.mr.ph. Binakaj Zahida


NAPOMENA: Ukoliko na predmetnoj Skupštini ne bude kvoruma, dosadašnjim članovima prednje navedenih tijela prolongira se mandat (tzv.tehnički mandat) u trajanju od maksimalno šest (06) mjeseci kako bi se okončale preduzete aktivnosti.