PROGRAM X SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE F BIH - 16-04-2013

P R O G R A M


D A N P R V I
Petak, 19.04.2013. godine

16,00-18,00 Akreditiranje učesnika Simpozija

D A N D R U G I
subota, 20.04.2013. godine

08,00-09,45 Akreditiranje učesnika Simpozija
09,45-10,00 Ceremonija otvaranja Simpozija

Sesija I
Moderatori: Dženita Softić, Miroslav Šober

10,00-10,20 «Ekonomska situacija i problemi poslovanja apoteka u Federaciji BIH» -
predavač: Edin Hodžić;
10,25-10,45 «Ekonomski status farmaceutske djelatnosti Federacije BIH i usporedba sa
potrošnjom lijekova u Republici Srpskoj» - predavač: Ivica Milun;
10,45-11,00 Kafe pauza – sponzorirano Phoenix d.o.o.;
11,00-11,20 «Perspektive i izazovi u obrazovanju farmaceutskog kadra» -
predavač: Miroslav Šober;
11,25-11,45 «Formiranje cijena lijekova i finansiranje farmaceutske zdravstvene zaštite» -
predavač: Čordalija Vedina, Žiga Nermina, Fahir Bečić;
11,45-12,00 Diskusija;
12,00-12,15 Pauza.


Sesija II

12,15-12,45 Satelitski simpozij kompanije ZADA Phamraceuticals d.o.o. -
«Inovativne strategije generičkih proizvođača – kako razviti supergenerički lijek» -
predavač: Emilija A. Spaseska;
12,50–13,20 Satelitski simpozij kompanije L \'Oreal Adria d.o.o. -
«Uloga apoteka u prevenciji malignog melanoma – projekat Euromelanoma 2013 u
Bosni i Hercegovini» - predavač: Hana Helppikangas;
13,30 – 15,00 Ručak.

Sesija III

15,00-15,30 Satelitski simpozij kompanije Berlin – Chemie AG/Menarini Group -
«BILASTIN – Posljednja generacija H1 antihistaminika – novo na našem tržištu» -
predavač: Kenan Kekić;
15,35-16,05 Satelitski simpozij kompanije International Health d.o.o. -
«Efekti primjene antioksidanasa u kliničkoj praksi» -
predavač: Salihefendić Nizama, Muharem Zildžić;
16,05-16,20 Kafe pauza;

Sesija IV
Moderatori: Aleksić – Jovanović Dubravka, Midhat Vehabović

16,20-16,40 «Uspostavljenje sistema sigurnosti u apotekama» -
predavač: Ahmet Novo;
16,45-17,05 «Trend rasta lijekova na tržištu u obliku pojedinačnih enantiomera» -
predavači: Ahmetović Lejla, Miralem Smajić, Nedžad Mulavdić;
17,10-17,30 «Edukacija u farmaciji i njeni ciljevi» -
predavači: Marković Tanja, Knežević Z.;
17,30-18,00 Diskusija;
20,00 Svečana večera.

D A N T R E Ć I
Nedelja, 21.04.2013. godine

Okrugli sto
Moderator: Mirsad Šabaredžović

10,00-12,00 Okrugli sto na temu:
«Aktuelna situacija u farmaceutskoj djelatnosti Federacije BIH sa posebnim
osvrtom na ekonomski status apoteka i veledrogerija»,
uz učestvovanje svih predsjednika kantonalnih farmaceutskih komora/komora
magistara farmacije kantona, predstavnika ministarstava zdravstva kantona i
zavoda zdravstvenog osiguranja kantona;
12,00-13,00 Podjela certifikata;
13,00 Zatvaranje Simpozija.

Moderator Simpozija: prof.dr. Miroslav Šober

S poštovanjem,
Predsjednik Komisije za edukaciju,validaciju i bodovanje stručnih predavanja
Prim.mr.ph.spec. Mirsad Šabaredžović
Predsjednik
Organizacionog odbora Simpozija
Mr.ph.spec. Miralem Hadžić