PROGRAM IX SIMPOZIJA - 28-05-2012

Poštovani/a,

čast nam je pozvati Vas na

Deveti Simpozij magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine:

„Farmaceutska samonjega i samomedikacija“

koji organizira
Međukantonalna farmaceutska komora

Simpozij će se održati 31.05. – 03.06.2012. godine (četvrtak - nedelja),
u hotelu «Sarajevo» u Sarajevu


P R O G R A M

D A N P R V I
Četvrtak, 31.05.2012. godine

19,00 Koktel dobrodošlice – sponzoriran „ZADA Pharmaceuticals“ d.o.o.

D A N D R U G I
Petak, 01.06.2012. godine

08,00-09,30 Akreditiranje učesnika Simpozija
09,30-10,00 Ceremonija otvaranja Simpozija

Sesija I
Moderatori: Davorka Završnik, Mirsad Šabaredžović

10,00-10,30 «Važnost kompetencija u ljekarničkoj praksi» -
predavač: Arijana Meštrović;
10,30-11,00 « Selfmonitoring of Blood Glucose » -
predavač: Weisenbacher Sylvia;
11,00-11,30 Diskusija i kafe pauza;
11,30-11,50 « Probiotici – preporuke za pacijente» -
predavač: Midhat Vehabović;
11,55-12,15 «Samomedikacija u savremenom svijetu informacija» -
Predavač: Nermina Merdanović;
12,20-12,45 «Motivacija i složenost samomedikacije» -
Predavač: Miralem Smajić, Nedžad Mulavdić, Lejla Ahmetović;
12,45-13,00 Diskusija;
13,00-14,00 Satelitski simpozij kompanije «Nycomed» GmbH:
«Xefo Rapid – Moderna terapija akutne boli»
«Calcimonta – Prevencija i terapija nedostatka kalcijuma i vitamina D»
predavač: Svjetlana Đozić;
14,00–15,00 Pauza za ručak.

Sesija II
Moderatori: Alma Trumić, Midhat Vehabović

15,00-15,20 « Komunikacija pacijent – farmaceut kao ključ uspješne samomedikacije
predavač: Alisa Velagić, Armin Škrbo, Indira Mujezin;
15,25-15,45 «Suplementi za redukciju tjelesne težine: dostupnost, efikasnost i sigurnost» -
predavač: Šejla Leto, Jasmina Đeđeibegović, Faruk Čaklovica;
15,45-16,10 Kafe pauza – sponzorirano „Phoenix“ d.o.o.
16,10-16,30 «Uloga farmaceuta pri odabiru dodataka prehrani za djecu» -
predavač: Tanja Marković, Andrea Prce;
16,35-16,55 «Nigella sativa L. (ćurekot) – uloge u samomedikaciji» -
predavač: Una Glamočija;
16,55-17,15 Diskusija;
20,30 Svečana večera.


D A N T R E Ć I
Subota, 02.06.2012. godine


Sesija III
Moderatori: Lejla Begić, Dubravka Aleksić - Jovanović

09,30-10,00 «Pregled medikacije za pacijente oboljele od dijabetes mellitusa – nova usluga
apoteka javnog tipa» - predavač: Manfred Kruger;
10,00-10,30 « Klinička aromaterapija – od biljke do pacijenta» -
predavač: Elizabeta Marok - Grilec;
10,30-10,50 «Farmaceutska njega kod pacijenta oboljelih od dijabetes mellitusa u apotekama
javnog tipa u BIH» - predavač: Emina Obarčanin, Zahida Binakaj, Rifat Sejdinović; 10,55-11,20 Diskusija i kafe pauza;
11,20-11,40 «Socijalni aspekti samonjege i samomedikacije» -
Predavač: Lejla Zolić, Čaušević – Ramoševac Anida;
11,45-12,05 «Uloga farmaceuta u sprečavanju polipragmazije, farmakološki predvidivih
interakcija i nus pojava lijekova» - predavač: Edisa Trumić, Nermina Žiga;
11,00-11,50 Radionica na temu: Uloga farmaceuta u tretmanu pacijenata oboljelih od dijabetes
mellitusa (sala II)
12,10-12,40 «Postkoitalna kontracepcija» - satelitsko predavanje
predavač: Lejla Bosak;
12,45-13,45 Satelitski simpozij kompanije «PharmaSwiss» d.o.o.: « Novi pristup u liječenju
dijaroidnog sindroma (Tasectan® & Multilac®)» - predavač: Alija Drnda;
13,45-14,45 Pauza za ručak.

Sesija IV
Moderatori: Zemana Kaknjo, Tevhida Musić

14,50-15,10 «Usmjerena i adekvatna upotreba ergogenih sredstava kod sportista» -
predavač: Slobodan Klačar, Azina Pirić;
15,15-15,35 «Savjetovanja u apoteci o nuspojavama i rekacijama preosjetljivosti na lijekove» -
predavač: Lejla Ahmetović, Nedžad Mulavdić, Miralem Smajić;
15,35-15,50 Kafe pauza;
15,50-16,10 «Uloga farmaceuta u samomedikaciji hiperholesterolemije i hipertigliceridemije» -
predavač: Aida Smajić, Eldina Rizvić, Miralem Smajić, Dario Mlinarić;
16,15-16,35 «Biomarkeri kardiovaskularnog rizika» -
Predavač: Maja Malenica, Adlija Čaušević, Sabina Semiz, Tanja Dujić, Tamer Bego;
16,40-17,00 Diskusija i zatvaranje Simpozija.


Moderator Simpozija: prof.dr. Miroslav Šober.

S poštovanjem,


Predsjednik Predsjednik
Organizacionog odbora Međukantonalne farmaceutske komore
Prim.mr.ph. Sead Osmančević s.r. Prim.mr.ph. Binakaj Zahida