Obavijest o visini clanarine - 12-07-2011

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da je, shodno odluci donesenoj na XI redovnoj godišnjoj Skupštini Međukantonalne farmaceutske komore, održane dana 10.06.2011. hodine u hotelu «Zenica» u Zenici, visina mjesečne članarine 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka).

Predmetna odluka se primjenjuje od 01.07.2011. godine.

Također, sve obaveze u pogledu dospjele članarine u visini od 20,00 KM (dvadeset konvertibilnih maraka) mjesečno, zaključno sa 01.07.2011. godine, dužni ste izmiriti u što kraćem roku.

Za sve informacije, Stručna služba Komore stoji Vam na raspolaganju!