II OBAVIJEST O X SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE F BIH - 26-03-2013

DRUGA OBAVIJEST O X SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE F BIH

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo obavijestiti o detaljima održavanja Desetog Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij će se održati u Sarajevu u periodu od 19.04. – 21.04.2013. godine u hotelu „Sarajevo“ (Džemala Bijedića 169 A).

S obzirom na brojne upite kolega i kolegica i želju da participiraju na predmetnom Simpoziju, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u apotekarskoj/farmaceutskoj djelatnosti, kao i činjenicu o obaveznoj edukaciji magistara farmacije, Upravni odbor Međukantonalne farmaceutske komore je na svojoj XXIV sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine donio odluku o izmjeni visine kotizacije, koja je za sve učesnike (magistri farmacije, postdiplomci) određena u jedinstvenom iznosu od 20,00 KM (dvadeset konvertibilnih maraka). U cilju preglednosti uplata kao i pripreme štampanja akreditacija i certifikata, kotizacije se uplaćuju do 15.04.2013. godine.

Imena učesnika Simpozija (pojedinačno ili plaćanje više kotizacija od strane farmaceutskih kuća), a nakon uplaćenih kotizacija, obavezno dostaviti u pisanoj formi Stručnoj službi Komore, putem faxa (033 710 685 ili 033 710 686) ili elektronskom poštom, na e-mail adresu: medjukantonalna_komora@yahoo.com

Kotizacija se uplaćuje na zaseban žiro – račun, kod Sparkasse banke, broj: 1990 4900 5710 5790 sa naznakom kod svrhe uplate: «Uplata za X Simpozij magistara farmacije F BIH na ime mr.ph. ________________________________» ili na blagajni Međukantonalne farmaceutske komore.

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:
• Radni materijal Simpozija;
• Ručak;
• Svečana večera;
• Kafe pauze za radne dane Simpozija.

Cijena hotelskog smještaja je, kako slijedi:
• Jednokrevetna soba (noćenje sa doručkom) – 80,00 KM
• Dvokrevetna soba (noćenje sa doručkom) – 100,00 KM

Sve rezervacije za smještaj možete izvršiti direktno kod hotela „Sarajevo“ na broj telefona: 033 777 900 ili putem faxa na broj: 033 473 043.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog odbora
Međukantonalne farmaceutske komore
Doc.dr. Fahir Bečić