Kongresi i simpozijum

MEĐUKANTONALNA FARMACEUTSKA KOMORA
Topal Osman Paše 18 A Tel./Fax: +387 33 710 685
71 000 Sarajevo Tel./Fax: + 387 33 710 686
Sarajevo, 03.11.2010. godine
Broj: 01 – 9802
SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE


PREDMET: OBAVIJEST O SEDMOM SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE F BIH


Poštovane kolegice i kolege,


Ovim putem Vas želimo obavijestiti o održavanju Sedmog Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij će se održati u hotelu «Zenica», u Zenici u periodu od 09.12. – 12.12.2010. godine (četvrtak – nedelja), gdje bi se dolazak učesnika, iz drugih kantona, planirao za 09.12.2010. godine (četvrtak) u poslijepodnevnim satima, petak i subota bi bili radni dani Simpozija, a 12.12.2010. godine (nedelja) bi bio dan za odlazak učesnika.

Kotizacija za simpozij iznosi 100,00 KM (jednastotina kovertibilnih maraka) do 04.12.2010. (subota) godine, a od 09.12. do 11.12.2010. godine kotizacija iznosi 150,00 KM (jednastotinapedeset konvertibilnih maraka).

Imena učesnika Simpozija (pojedinačno ili plaćanje više kotizacija od strane farmaceutskih kuća), a nakon uplaćenih kotizacija, obavezno dostaviti u pisanoj formi Stručnoj službi Komore, putem faxa ili elektronskom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na žiro – račun Komore, kod Unicredit banke (broj: 3383 2022 5049 9046) sa naznakom, kod svrhe uplate: «Uplata za Sedmi Simpozij magistara farmacije F BIH na ime mr.ph. ________________________________».

U visina kotizacije za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:
• Radni materijal Simpozija;
• Ručak za dan 10.12.2010. godine, petak;
• Ručak za dan 11.12.2010. godine, subota;
• Svečana večera za dan 11.12.2010. godine, subota;
• Kafe pauze za radne dane Simpozija.

Studenti – postdiplomci Farmaceutskog/ih fakulteta imaju pravo učestvovanja na VII Simpoziju magistara farmacije, uz uplatu kotizacije u visini od 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka), a u koju je uključeno:
• Radni materijal Simpozija;
• Svečana večera;
• Kafe pauze za radne dane Simpozija.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore.Prevoz za zainteresirane magistre farmacije će biti organiziran od strane Komore za dane: odlazak u petak, 10.12.2010., povratak u nedelju, 12.12.2010., (ukoliko za isti bude zainteresirano više od 15 magistara farmacije), te se zainteresirani magistri farmacije trebaju obratiti Predsjednicima svojih kantonalnih farmaceutskih komora, najkasnije do 01.12.2010. godine (srijeda).

Troškovi smještaja padaju na teret učesnika, a sve informacije i rezervacije možete dobiti:

Hotel «Zenica» Zenica

Kamberovića čikma bb
72 000 Zenica

Telefon: 032 245 012
Fax: 032 245 012

E – mail: info@hotelzenica.ba

Web page: www.hotelzenica.ba

Cjenovnik smještaja:

• Soba 1/1 ili ½ - francuski ležaj (u cijenu je uključeno: boravišna taksa, osiguranje, korištenje wellness centra, saune, bazena, turskog kupatila, sobe za masažu, wirelless internet (u sobama kablovski), podzemna garaža) – 84,50 KM po osobi.


S poštovanjem,

Predsjednik
Međukantonalne farmaceutske komore
Prim.mr.ph. Binakaj Zahida
Predsjednik organizacionog odbora
Prof.dr. Završnik Davorka s.r.

Dostavljeno:
1. Naslovu;
2. a/a.